แกร็บ ประเทศไทย จับมือ Swag EV เปิดตัวโครงการ “รถพลังงานสะอาด ปราศจากมลพิษ” ใช้สองล้อไฟฟ้า 50 คัน รับ-ส่งอาหาร – Grand Prix Online