ครั้งแรกของ Supra กับการเพิ่มสมรรถนะโดย AC Schnitzer – Grand Prix Online