มิลเลนเนียม จัดกิจกรรม ‘GOODWILL DRIVING’ ร่วมสู้ภัย โควิด-19