ออกไปรั้นทำสิ่งที่เรารัก กับ Galaxy A Series ใหม่ แคมเปญเอาใจ Gen Z อย่างแท้จริง - Grand Prix Online