เทคโนโลยี G-Sensor ในเบรก ABS ของ New MSX125SF สตรีทไบค์สายคลัทช์ – Grand Prix Online