ฟอร์ด ปรับโฉมยกไลน์อัพ New Ranger และ New Everest—เพิ่มระยะประกันรุ่น 2.0 ลิตร 10 ปี/150,000 กม. – Grand Prix Online