ฟอร์ด จับ Ranger FX4 และ Everest Sport เสริมหล่อสไตล์ดุดัน