ฟอร์ด เอ็มดับบลิว และฟอร์ด ประเทศไทย จัดทดสอบรถ New Ford Mustang 2018 – Grand Prix Online