เจาะข้อมูล: Ferrari F8 Spider สายพันธ์ม้าลำพองเปิดประทุนเครื่อง V8 วางกลาง