ห้ามก็อป! ศาลอิตาลีระบุ Ferrari 250 GTO เป็นงานศิลป์