ขนส่งแจง ไม่มีการยึดคืนใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ - Grand Prix Online