เปิดประทุน กินลม ชมหนัง ครั้งแรกในไทย! รวมตัวรถเปิดประทุนกว่า 100 คัน