ราคาสุดท้ายของ Dodge Viper และ Challenger SRT Demon คันสุดท้ายจากสายการผลิต – Grand Prix Online