บริการ Connected และ Sanitised Mobility มูลนิธิโตโยต้าสู้ภัย COVID-19 – Grand Prix Online