2.7 ล้านดอลล่าร์สำหรับ Chevrolet Corvette เครื่องวางหน้าคันสุดท้าย