บีเอ็มดับเบิลยู เดินหน้าโครงการ “แคร์ ฟอร์ วอเตอร์” ก้าวสู่ปีที่ 6 พัฒนาคุณภาพน้ำแก่ชุมชน – Grand Prix Online