ทางเลือกใหม่เพื่อสุนทรีย์ด้านเสียงใน Bentley Continental GT – Grand Prix Online