ข้อมูลชี้แบตเตอรีรถไฟฟ้าลดความจุลง 2.3 เปอร์เซ็นต์ทุกปี – Grand Prix Online