เปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับแอพพลิเคชั่น  Bangkok International Motor Show – Grand Prix Online