ราคาโดน! HAVAL H6 HYBRID SUV—เริ่มต้น 1.14 ล้านบาท, ตัวท็อป 1.24 ล้านบาท - Grand Prix Online