เอเอเอสฯ ยกทัพรถ Porsche จัดกิจกรรม 'Porsche World Roadshow 2021'