เอเอเอสฯ ยกทัพ Porsche จัดกิจกรรม Porsche World Roadshow 2021