4 สาเหตุหลัก แอร์รถยนต์พัง หลายท่านคงเคยประสบปัญหานี้