หมดปี 2019 หุ้น Tesla มูลค่าสูงสุดในกลุ่มยานยนต์ – Grand Prix Online