ไฟตัดหมอก ใช้ถูกวิธีมีประโยชน์ ใช้ผิดประเภทโดนจับปรับ