ไทยบริดจสโตนเดินหน้าโครงการ B-Active เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง - Grand Prix Online