ไทยบริดจสโตนเดินหน้าโครงการ B-Active เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง – Grand Prix Online