ไดเร็ค เอเชีย รุกเปิด Pop-Up Store จ.เชียงใหม่และจ.ขอนแก่น