โช้คอัพ : ใช้รถอย่างไรไม่ให้เป็นภาระของโช้คอัพที่ทำหน้าที่รองรับแรงกระแทก