ใช้รถพลังงานไฟฟ้า ต้องรู้จักรูปแบบการชาร์จที่ถูกต้อง – Grand Prix Online