โรลส์-รอยซ์ ‘Ghost’ เจเนอเรชั่นใหม่ ราคาเริ่มต้น 32.7 ล้านบาท – Grand Prix Online