3 โมเดลรถรุ่นพิเศษสำหรับเมืองไทยจาก Tiny City – Grand Prix Online