โตโยต้า ถนนสีขาว นำนักศึกษาที่ชนะการประกวด ดูงาน ณ.ประเทศญี่ปุ่น