โตโยต้าร่วมสนับสนุน การจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง 2019 OLYMPIC DAY