ทุนการศึกษา โตโยต้ามอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 47 แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย