แอ็กซอลตา มอบผลิตภัณฑ์สีพ่นรถยนต์ เพื่อใช้ฝึกทักษะแก่วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ – Grand Prix Online