“แอมป์-บาส-เจ” รวมตัวสู้ศึก RAAT ENDURANCE 2020 – Grand Prix Online