แสตมป์-อภิวัฒน์ เหมา “ดับเบิ้ลแชมป์” Super Sports 600