“ไม่อยากวูบ” แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง คือสิ่งที่ต้องคำนึงถึง - www.grandprix.co.th