แผ่นป้ายทะเบียน ระหว่างประเทศ ใช้แล้วต้องเปลี่ยนกลับไม่งั้นถูกจับ