แผ่นป้ายทะเบียน : ป้ายทะเบียนหลุดหายในการเดินทาง ไม่รู้ว่าต้องทำไงดี???