แผ่นป้ายทะเบียน : ใส่ป้ายพับเอียง(ของแต่ง) มองเห็นไม่ชัด ผิดกฎหมาย