แซนดี้ สตูวิค เก็บคะแนนสะสมสนามแรกศึก Blancpain GT Series Asia – Grand Prix Online