แซนดี้ ร่วมบริจาคโลหิต กับ บี-ควิก และวชิรพยาบาล เพื่อช่วยคนไทยฝ่าวิกฤต COVID-19 – Grand Prix Online