แซนดี้ จัดกิจกรรมการกุศลเพื่อเปิดประสบการณ์ทดลองนั่งในรถแข่งแก่เด็กผู้พิการ – Grand Prix Online