แซนดี้เปิดตัวได้ดี คว้าคะแนนตั้งแต่เริ่มต้น GT3 – Grand Prix Online