แซนดี้ร่วมเป็นกรรมการตัดสินกิจกรรม B-Quik Racing Junior 2019