แซนดี้ร่วมกิจกรรม GP eRacing ภายในงาน “ B-Quik Expo 2019 ”