เอ.พี. ฮอนด้า ร่วมกับ มจธ. ศึกษาการใช้งาน EV Sharing ครั้งแรกในไทย