เอ็มจี เชิญลูกค้าร่วมสัมผัส NEW MG EXTENDER ใน Big Motor Sale 2019