เอ็มจี ผลักดันสถานีชาร์จรถไฟฟ้า หนุน PEA และบางจาก เปิดจุดชาร์จที่ชะอำ – Grand Prix Online